dimecres, 15 d’abril de 2009

Censura en la literatura infantil

Al diari El País publiquen una interessant carta de Carmen Gil Martínez,escriptora de literatura infantil i juvenil que té 59 llibres publicats, on explica el seu punt de vista respecte al problema de la censura i l'autocensura que pateix aquest tipus de literatura