dilluns, 19 de setembre de 2011

Concurs “Creative 2011” de composició digital amb Photoshop

BASES DE PARTICIPACIÓ

Presentació
Concurs dirigit als creatius de la fotografia amb Photoshop en tots els seus aspectes (composició, collage, retoc, efectes visuals, muntatge, etc.), però sempre des de suport fotogràfic.
Aquest concurs està organitzat per les entitats Lúdic 3, SCCL amb NIF F60475902 i domicili al c/ Diputació 185 entl. 5a. de Barcelona i Calaix de Cultura, SL amb NIF B63033740 i domicili al c/Diputació 185 entl. 5a de Barcelona.
La presentació al concurs suposa l’acceptació expressa de les bases.

Bases

• Participants
La participació és gratuïta i oberta a tothom amb residència a Espanya i la temàtica és lliure.
No pot participar cap persona directa o indirectament relacionada amb el Jurat.

• Obres i format de presentació
Es poden presentar un màxim de 2 obres originals, que no hagin sigut premiades o publicades.
La mida ha de ser de 60 x 50 cm i 300ppp.
La tècnica, un foto-muntatge digital.
Les obres es presentaran digitalment amb un arxiu .ZIP o .RAR que s’adjuntarà al formulari d’inscripció disponible a
http://puntmultimedia.org/cmig/creative-2011.

• Identificació
Dintre de cada arxiu comprimit hi haurà d’haver dues carpetes, una haurà de contenir les obres (amb el seu títol) i l’altra contindrà les dades d’un únic autor (nom i cognoms, correu electrònic, adreça i telèfons mòbil i fix).

• Premis
S’atorgaran 6 premis:
1r Premi >> Llicència Adobe Photoshop, valorada en 1.415 €
2n Premi >> Càmera digital Casio, valorada en 229 €
3r Premi >> Tableta gràfica Bamboo Fun Pen & Touch M de Wacom, valorada en 175 €
4t Premi >> Curs de formació a Hangar, valorat en 80 €
5è i 6è Premi >> Taller de formació a escollir a Golferichs Eines multimèdia, valorat en 84,25 € i al Punt Multimèdia Casa del Mig, valorat en  62,50 €.

El concurs pot declarar-se desert si el jurat ho considera oportú o si no es pot realitzar la comunicació pertinent amb els guanyadors.

• Jurat
Un jurat integrat per responsables de Català – Roca Espai de fotografia, Golferichs Eines Multimèdia i el Punt Multimèdia Casa del Mig decidirà quines seran les imatges guanyadores.

• Termini de presentació
16 de desembre de 2011.

• Veredicte i lliurament de premis
El divendres 13 de gener de 2012 a les 19.30 h tindrà lloc la inauguració de l’exposició a Golferichs Eines Multimèdia. En aquest acte es farà públic el veredicte del jurat així com l’acte d’entrega de premis.

• Exposició
Es farà una selecció de 30 de les obres presentades al concurs. 15 dels originals s’exposaran a Golferichs Eines Multimèdia i 15 al Punt Multimèdia Casa del Mig, del 13 de gener al 3 de febrer de 2012. L’horari d’obertura de les dues exposicions el podreu consultar als respectius webs.

• Drets d’imatge dels premiats
Les imatges dels guanyadors seran publicades a les webs dels centres organitzadors.

• Protecció de dades
Les dades dels concursants s’incorporaran a un fitxer titularitat de Lúdic 3, SCCL i Calaix de Cultura, SL, que en són els responsables i que té com a finalitat la participació al concurs. El concursant té la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades adreçant-se a Lúdic 3, SCCL (c/ Diputació, 185 entl. 5a – 08011 Barcelona) o a Calaix de Cultura, SL (c/Diputació, 185 entl. 3a – 08011 Barcelona).

• Drets i autoria

a. L’autor cedeix els drets de reproducció i comunicació pública com a imatges guanyadores del concurs a      Golferichs Eines Multimèdia i al Punt Multimèdia Casa del Mig.


b. Els concursants obtindran l’autorització dels drets d’imatge escaients, en el seu cas. Qualsevol conflicte vers  els mateixos suposarà l’incompliment de les presents bases i per tant, l’exclusió del concurs. La problemàtica en aquesta matèria suposarà la retirada de l’obra per part dels organitzadors.

c. L’Organització es reserva el dret d’elaborar un CD, DVD o altres formats amb un recull d’obres per tal de promocionar els creadors/es en mitjans de comunicació, webs, mostres i festivals audiovisuals. Els materials que es produeixin amb aquesta finalitat inclouran la identificació del concurs, així com el nom dels autors. En aquests casos, els drets d’explotació que se’n derivin seran responsabilitat de les organitzacions d’aquests actes/certàmens o bé del mateix mitjà de comunicació.

d. L’Organització es reserva el dret de penjar les obres seleccionades al web de Golferichs i el Punt Multimèdia.

e. Els drets esmentats no suposen cap contraprestació econòmica a l’autor.

Nota
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases  en cas necessari, informant als participants.
En cas de conflicte, les presents bases queden subjectes a la jurisdicció de Barcelona.