dimarts, 17 de gener de 2012

IN PROGRESS III

Treball de Carla Serrat

Dani Godia

Màriam Ben-Arab

Màriam Ben -Arab amb la seva tutora de projecte final: Isabel Alvarez

Vista general de l'exposició.

El passat dimecres 21 de desembre a les 18h, es va inaugurar a La NauU de Llotja Sant Andreu, l'exposició IN PROGRESS III, exposició de Projectes Finals d'alumnes de Cicles Formatius.
Del CFGS d'IL·LUSTRACIÓ van participar els alumnes: Carla Serrat, Mariam Ben-Arab i Dani Godia.