dissabte, 12 d’abril de 2014

Concurs cartell festa major de Sants

Premi únic de 1300 € per al cartell guanyador
 
Termini de presentació:
de l’1 d’abril al 2 de maig de 2014
 
Lloc i horari de presentació:
Seu del Districte de Sants-Montjuïc,
Oficina d’Atenció al Ciutadà, Creu Coberta, 104. L’horari
d’atenció al públic és dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 8.30 a 14.30 h i dijous de 8.30 a 19.30 h.
 
BASES
La participació és oberta tant a professionals com a artistes
novells. Els participants han de fer arribar de forma individual o
col·lectiva un disseny, original i inèdit.
El format dels cartells serà de 22 cm d’ample x 44 cm d’alt, i s’ha
de presentar en un suport rígid.
Cal incloure les frases
“Festa Major de Sants”
i
“del 23 al 30 d’agost
de 2014”
i el lema
“Per molts Sants, sempre”
.
Es tindrà en compte
la inclusió en el disseny d’algun motiu al·lusiu a la vila de Sants.
Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que
permeti la fotorreproducció i la impressió en quatre colors. No
s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i
volums enganxats.
L’organització farà servir el cartell guanyador per a promocionar
la Festa Major de Sants sobre qualsevol format. L’organització es
reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador, que seran
cedits en exclusiva pel seu autor. El guanyador es compromet
a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports de
comunicació.
El cartell serà adaptat a la normativa municipal.
El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol
incidència, i estarà format per professionals del disseny gràfic
i per membres de l’organització que no podran presentar-se
al concurs. El Jurat es reserva la potestat, si és necessari, de
seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs.
El termini de presentació d’originals serà de
l’1 d’abril al 2 de
maig de 2014.
S’hauran de presentar al Registre de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de la Seu del Districte de Sants-Montjuïc
(Creu Coberta, 104). L’horari d’atenció al públic és dilluns, dimarts
dimecres i divendres de 8.30 a 14.30 h i dijous de 8.30 a 19.30 h.
Els concursants podran actuar sota pseudònim. En qualsevol
cas, hauran de lliurar l’obra juntament amb un sobre tancat on
constin les dades personals de l’autor (nom, adreça, telèfon, DNI).
El veredicte del concurs es farà públic el mes de
juny de 2014
.
Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors
del 20 al 24 d’octubre
a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc,
l’horari de recollida serà de 9.30 a les 13.30 h. Un cop finalitzat
aquest termini els cartells no es podran recuperar.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les
presents bases.