divendres, 12 de desembre de 2014

Daniel Soms Bach premi Junceda 2014El projecte final ZOBEIDA de Daniel Soms ha estat premiat per l'APIC amb el Premi Futurs Creadors 2014
Albert Pons Vázquez ha estat finalista amb el projecte Pus. el libro de la decadencia social