dijous, 16 de febrer de 2017

Dos colors, dia 15 de l'Artnestoltes