dimarts, 14 de febrer de 2017

Vida i mort, dia 13 de l'Artnestoltes